Adgang til skovenAdgang

Skovgæster er velkomne til fods på veje og stier fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Ved stier forstås permanente, menneskeskabte færdselslinjer, og omfatter således ikke hugstspor, vildtveksler o.l. ’Fladefærdsel’ er ikke tilladt, dvs. færdsel inde i bevoksningerne eller på udyrkede, åbne arealer i skovene eller eventuelle græsbræmmer langs skove eller vandløb.

Hunde skal altid føres i snor. Cykling er kun tilladt på veje og stier, som er egnede hertil for almindelige cykler. Færdsel sker på eget ansvar og skovgæsten skal særligt være opmærksom på muligheden for nedfald af grene.

Færdsel kan i perioder være begrænset ved skiltning i forbindelse med jagt og fældningsarbejde.

Til organiserede aktiviteter kan der søges tilladelse ved henvendelse til godskontoret.

Der kan erhverves ridekort til udvalgte veje og stier i skovene.