Godserne

I 1668 fik skatkammersekretær Frederik Giese overdraget jordbesiddelser som “afslag på tilgodehavende hos Kronen”, og i 1705 blev godset Giesegaard oprettet ved en kongelig bevilling.

Admiral Christian Gabel overtog godset i 1719, og der var i de kommende år betydelige tilkøb. I 1736 købte enkegrevinde Anna Sophie Schack fra Schackenborg godset og opførte i 1750 den nuværende hovedbygning.

I 1752 blev Juellund m.fl. tilkøbt, og i 1776 oprettedes stamhuset “de grevelige Schackske fideikommisgodser”.

Stamhuset var af en betydelig størrelse og omfattede dengang Giesegaard, Juellund, Ottestrup, Spanager og godserne Gram og Nybøl i Sønderjylland.

gl-godset

rudel-vabenskjold

Henrik Adolph Brockenhuus overtog i 1821 stamhuset og blev kort efter optaget i den danske grevestand som greve Brockenhuus-Schack.

I starten af 1920’erne, bl.a. i forbindelse med den danske lensafløsningslov, blev store besiddelser frastykket, og godset består i dag af Giesegaard og Juellund godser, i alt ca. 3.400 ha.

Den nuværende ejer af Giesegaard er landbrugskandidat Michael greve Brockenhuus-Schack. Juellund og Giesegaard Skovdistrikt ejes og drives af Frands Brockenhuus-Schack.