Jagt

Størstedelen af arealerne på Giesegaard og Juellund er udlejet til jagtkonsortier.

Godserne har eget jagtvæsen med skytte, naturforvalter og elev, der foretager natur- og vildtpleje og udlejer enkelte dagjagter.

Der er en fast bestand af dåvildt, kronvildt og råvildt.

Hvis du er interesseret i en unik jagtoplevelse, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.

jagt