Landbrug

Giesegaard og Juellund ejer samlet et landbrugsareal på ca. 1.760 ha, som dyrkes med fokus på fremavlskorn, maltbyg, grynhavre, sukkerroer, olieraps, frøgræs, spinatfrø samt brak, græs og biotoper. Afgrøderne kan tørres og opbevares på egne lagre.

Markarbejdet udføres i det fælles selskab WEBRO agro I/S. WEBRO agro I/S råder over en moderne maskinpark, hvor der løbende investeres i ny teknologi til optimering af dyrkningen og reduktion af indsatsfaktorer. Hovedparten dyrkes pløjefrit.

Landbruget beskæftiger 4 faste medarbejdere og 2-3 landbrugselever. Desuden ansættes høstmedhjælpere i perioden juli-september.

Prøvegården er renoveret til slagtesvineproduktion med nyt inventar, LED-belysning og energibesparende ventilation. Gyllen omsættes til energiproduktion i det lokale biogasanlæg og restproduktet i den afgassede gylle anvendes som naturlig gødning til afgrøderne.