Skovdrift

Skovdistriktet er et typisk løvskovsdistrikt på ca. 1.500 ha med bøg som hovedtræart. Der er dog betydelige arealer med eg og nåletræer, ligesom der er produktion af juletræer og klippegrønt.

Skovdistriktet er PEFC-certificeret, som er med til at dokumentere, at træet produceres bæredygtigt, og at der tages hensyn til dyre- og planteliv og biodiversiteten. Det betyder bl.a., at der ved skovning efterlades højstubbe og veterantræer til forfald. Herudover er over 100 ha af arealet udlagt til biodiversitetsskov.

Der er beskæftiget 2 medarbejdere i skovbruget, dog med yderligere sæsonarbejdere i juletræs- og pyntegrøntsæsonen. En stor del af skovningsarbejdet foretages med skovnings- og udkørselsmaskiner af faste samarbejdspartnere.

Vi leverer klippegrønt af høj kvalitet direkte til kirkegårde.

skovdrift